Året Med Kungafamiljen 2014 (Swedish & English)

Året med kungafamiljen 2014

The year with the Royal Family in 2014

 

Sändes: tis 6 jan Tillgänglig: 22 dagar kvar

Aired: Tue January 6 Available: 22 days remaining

 

Prinsessan Madeleine och Chris O’Neill om föräldraskap och framtidsplaner i en exklusiv Princess Madeleine and Chris O’Neill on parenting and future plans in an exclusive

intervju från Solliden på Öland. Prins Carl Philip och Sofia berättar om förlovningen och

interview from Solliden on Öland. Prince Carl Philip and Sofia tells of engagement and

hur det var att träffa svärföräldrarna för första gången. Personliga intervjuer med hela

how it was to meet the in-laws for the first time. Personal interviews with the entire

kungafamiljen blandas med bilder från officiella uppdrag både i Sverige och utomlands.

royal family is mixed with pictures from official assignments both in Sweden and abroad.

 

Estelle: En till.

Wait, Wait. Another.

Silvia: Å, vad snällt!

Oh, how nice!

Silvia: Ska hon lukta på den?

Will she smell it?

Estelle: Nej.

No.

Silvia: “Attjo! Attjo!”

Ahchoo! Ahchoo!

Estelle: Attjo …

Ahchoo!

Estelle: Frossa!  Där är Frossa!

Frossa! There is Frossa!

Daniel: Du kan ta hästen.

You can take the horse.

Victoria: Hon tyckte att det var gott.

She thought that it was good.

Estelle: Hoppa i vagnen. Hoppa i vagnen.

Jump in the cart. Jump in the cart.

Carl Gustaf: Räck ut tungan nu. Hur lång är den?

Stick out your tongue now. How long is it?

Victoria: Vill du åka i vagnen?

Do you want to ride in the wagon?

Estelle: Ja. Jag ska ner i vagnen.

Yes. I’m going down into the wagon.

 

{1 : 20}

Hur går det när hela familjen umgås här?

How is it when the whole family hang’s out here?

 

Carl Philip: Det är totalt kaos.

It’s total chaos.

Sofia: Ett härligt kaos.  Som vilken stor familj som helst.

A delightful chaos. As any large family is [when they gather together].

Carl Philip: Många viljor. Men det är härligt.

Many [strong-willed people]. But it is lovely.

 

***

{Musik}

Carl Philip: Hjälp mig.

Help me.

 

*Madeleine: Det är underbart. Man blir till sig av kärlek till en sån här liten sak.

It’s wonderful. You get to it by love for one of these little thing[s].

 

Priest: Jag döper dig…

I baptize you …

 

Chris: Vi kommer snart tillbaka till Europa.

We will soon return to Europe.

 

Silvia: Let us join hands and give the children our love.

Låt oss fatta varandras händer och ge barnen vår kärlek.

 

Lady: Det här jag drömt om sen du föddes.

This is what I dreamed about since you were born.

 

Carl Philip: Jag är så glad att få vara med dig, och att du har sagt ja.

I am so happy to be with you, and that you have said yes.

 

***

 

Rita och Lennart Fröberg: grönsaksodlare

Rita and Lennart Fröberg: Vegetable Farmers

 

Rita: Vad gott. Jag tänkte göra en rabarberkaka. Det är så härligt. Lennart: Det var en vanlig vardag. Precis som i dag hade man inte hunnit hämta tidningen på morgonen. I postlådan låg både tidningar och räkningar. Då bläddrade man lite så här. Bland alla räkningar fanns ett brev som avvek väsentligt från alla andra-adresserat till Rita, min fru. What good. I was thinking of making a rhubarb cake. It is so wonderful. It was a typical weekday. Just like today had not had time to fetch the newspaper in the morning. In the mailbox was both papers and bills. When leafing by a bit like this. Among all the bills was a letter that deviated significantly from all other addressed to Rita, my wife.

Rita: “Du har fått brev, Rita. Kolla!” Han ville se när jag öppnade brevet. Sen läste vi att vi var inbjudna till…slottet. Då tittar man ju och kollar om avsändaren verkligen är slottet. Hans Kungliga Höghet. Det var det. En Sverigemiddag. “You’ve got mail, Rita. Check!” He wanted to see when I opened the letter. Then we read that we were invited to the castle. When you look after all and check if the sender is really the castle. His Royal Highness. That was it. A Sweden Dinner.

 

***

 

{4 : 45}

Kungliga slottet

The Royal Palace

vita havet 16 Maj

* White Sea 16 of May

 

Mats Nilsson; förste hovmarskalk: Vi är i östra trapphuset, som inte är öppet för allmänheten normalt. Här har kungafamlien kontor och representation med middagar. Kvällens gäster kommer upp här, medan en kvartett spelar vacker musik. Sen går de in i drabantsalarna, till garderoben. Här finns en lång garderob. Här är en underbar bild-med sal efter sal in till Bernadottegalleriet. Sen samlas alla här inne och får en liten drink. 19.30 går vi ut samma väg som vi kom. Sen hälsar kungafamiljen gästerna välkomna i Lovisa Ulrikas matsal. De ger 3-4 representationsmiddagar om året. Den här är lite annorlunda än övriga. : First Marshall of the Court: We are in the east stairwell, which is not open to the  public generally. Here the royal family accounts and representation with dinners. Tonight’s guests come up here, while a quartet is playing beautiful music. Then they go into the guard halls, to the closet. Here is a long closet. Here’s a great picture but hall after hall into the Bernadotte Gallery. Then gather everyone in here and get a little drink.  19:30 we go out the same way we came. Then greet the royal family and welcome the guests in Lovis Ulrika’s dining room. They give 3-4 representation dinners a year. This is a little different than the others.

 

Coordinator: Då är det Lennart Fröberg…Prins Carl Philip…Sen är det Rita Fröberg.

Then it’s Lennart Fröberg … Prince Carl Philip … Then it’s Draw Fröberg.

 

Vilka får komma?

Who can come?

 

Mats Nilsson: Vi ber landshövdingarna om förslag på max fem personer från varje län-som är betydelsefulla för länet. We ask the ‘governors of suggestions’ for a maximum of five people from each county that are important for the county.

 

***

 

{6 : 30}

Lennart: Vänta lite…

Wait a minute…

Rita: Ja. Vi tar inte de små. De får växa till sig.

Yes. We do not take the little ones. They [will still] grow.

Lennart: Vi har varit bönder väldigt länge. Bönder börjar snart bli så unika-så vi kanske till och med platsar på en kungamiddag. We have been farmers for a long time. Farmers as unique as we, even [get a] seat at a royal dinner.

 

***

 

Victoria: Ja! Så duktig! Hon frustar och kämpar på.

Yes! So clever!  She snorts and [is fighting the reins]!

King: Går det bra?

Is it good?

Victoria: Ja. Jättebra. Vad hon är duktig, Frossa!

Yes. Great!  [Frossa sure is clever!]

Madeleine (to Estelle): Kör mamma häst och vagn? Håller du också i tömmarna?

[Is your mom driving] the horse and carriage? [Can you hold the reins, too?]

 

Vad betyder Solliden för kungen?

What does Solliden mean for the king?

 

King: Som du kanske har förstått efter den här stunden med familjen-betyder det enormt mycket för mig personligen, men även för familjen. Jag och våra barn har upplevt alla somrar här. Förhoppningsvis får även barnbarnen göra det. As you may have gathered, for this day with the family, it means a huge deal for me personally, but also for my family.  [Me and my] children have experienced [every] summer here. Hopefully my grandchildren [will too].

 

Daniel: Vem ska få den där?

[Who will you give that to?]

Estelle: Morfar.

Grandpa.

King: Menar du det? Oj!  Då tar jag av mig hatten för dig, och tackar så mycket. Really? Thanks! I’ll take my hat off to you, and thank you very much.

Hej, hej! Hey, hey!

 

King: Parken är öppen för allmänheten. Allmänheten bidrar till att behålla det här och stödja verksamheten. Det är ett trädgårdskulturellt, historiskt spännande objekt-som jag vill föra vidare. The park is open to the public. The public helps to keep it here and supports the business. That is a garden [with] culturally, historically interesting items that I want to pass on.

 

Madeleine: Och “maggen”! Man ska ju inte visa magen.

And “maggen.” It is not supposed to show the stomach.

Madeleine:  The first summer at Solliden!

Första sommaren på Solliden!

Madeleine: Det är ett speciallt stalle för oss. Vi är väldigt glada att få vara här. Vi är här några veckor tillsammans med familjen, vilket är skönt. Det är extra roligt nu med Leonore. Mormor och morfar får vara med henne-och åven lilla kusinen Estelle, som är förtjust i henne. Det är gulligt. Hon vill byta blöjor, bada, mata… Det är skönt för mig. Jag behöver knappt göra nåt. Nej…Det är kul se att de redan nu har fått en väldigt fin relation. This is a special place for us. We are very happy to be here. We are here

for a few weeks with the family, which is nice. It’s more fun now with Leonore. Grandma and Grandpa get to be with her ​​and even little cousin Estelle, who is fond of her. It’s cute. She wants to change diapers, bathe, feed .. It’s good for me. I hardly have to do anything! No … It’s fun to see that they already have a very nice relationship.

Chris: She is a little tired. Yeah…It was a very busy morning with lots of photos. So, she missed her little eleven o’clock snooze. But .. she’s a good trooper. Madeleine: Yeah, she’s a good sport. Hon är trött. Morgonen var hektisk med mycket fotografering. Hon fick inte vila vid elva. Men…hon är en kämpe. Ja, det är en munter tjej.

Chris: I think she needs her little hat…the sun’s coming out.

Hon ska nog ha hatten mot solen.

Madeleine: And I must say, she lives up to her name, Leonore.  She’s a little sunshine. Most of the time…Yes, you are. You’re a little happy girl. Hon lever upp till sitt namn Leonore. Hon är oftast en liten solstråle. Ja, det är du. En glad flicka.

 

{9 : 45}

Minns ni känslorna dagen prinsessan Leonore föddes?

Do you remember the feelings on the day that Princess Leonore was born?

 

Madeleine: De går knappt att beskriva. Som alla mammor känner man en otrolig kärlek. Det är överväldigande. En fantastisk upplevelse. They can hardly be described. As all mothers feel an incredible love. It is overwhelming. An amazing experience.

Madeleine: When Leonore was born, how I felt. It’s hard to describe the feelings that we had inside. Mina känslor när Leonore föddes är svåra att beskriva.

 

It was so wonderful.

Det var underbart.

 

Chris: Yes. It was an amazing experience.

 

Interviewer: How did you feel?

Hur kände du dig?

 

Chris: Overwhelmed. Yeah, it’s an indescribable feeling. It’s something that no other event in life can compare to. It was wonderful and there was lots of happiness. It was nice to have family around, even though we were in New York.  Överväldigad. Det är en obeskrivlig känsla. Inget annat i livet går upp mot det här. Det var underbart. Det var fint att ha familjen nära, trots att vi var i New York.

Madeleine: You did talk to the press, which I was happy to not have to do. I was quite tired.  Du skötte medierna, vilket jag var glad för. Jag var ganska trött.

 

Chris: At 10:41 last night we welcomed our little girl into the world. She looks like her mom. Which was all I wanted. She has ten fingers, ten toes, and she’s got a strong, nice roar on her. I do have a footprint of her last night, which has faded off a little bit. Klockan 22.41 igår kväll kom vår flicka till världen. Hon liknar sin mamma. Det var min enda önskan. Hon har tio fingrar, tio tår och en stark och fin röst. Jag tog ett fotavtryck av henne igår kväll. Men det har bleknat lite.

 

Madeleine: We’ve been joking that maybe Chris should do a tattoo of her little foot. The famous little foot that you’ve got on your arm. You should make that as a mark. Vi har skojat om att Chris borde göra en tatuering av den lilla foten. Den berömda lilla foten på din arm.  Här är den berömda foten.

Madeleine: Hon har väl inga tussar mellan tårna?

She’s probably got [lint]? between her toes!

 

***

 

Carl Philip: Ett, två och…Hjälp mig!

One, two and .. Help me!

Estelle: Mera.

More!

Carl Philip: Ska vi vända? Är du med? Hjälp mig. Böj dig. Och…Igen.

Shall we turn? Are you in? Help me. Bend. And … Again.

Victoria: Högre!

Higher!

Estelle: Mamma…

Mom!

Victoria: Ska jag göra det?

Should I do it?

Estelle: Mera.

More!

*Victoria: Nämen, va!

Why, huh!

Victoria: Det är min gamla klänning som min mormor har sytt. Hej då! Ciao, ciao!

That’s my old dress that my grandmother sewed. Bye! Ciao, ciao.

Silvia: Min mamma var duktig på att brodera. Hon broderade klänningar, blommor och många saker. Hon ritade fint också. Vi har sparat allting. Varje barnbarn har fått en samling av hennes alster. Det är fint… My mother was good at embroidering. She embroidered dresses, flowers and many things. She drew fine too. We’ve saved everything. Each grandchild has received a collection of her creations. It’s fine …

 

Estelle: Jag hjälper till.

I will help.

***

 

{13 : 00}

Stockholm

16 Maj

Rita: Denna hade jag ju tänkt…Den är inte så tokig heller. Men det blir inte den, utan det blir en här. En klänning från Kanada. Ja. Vi får väl se hur det artar sig i afton! Men det känns fantastiskt. Jag har aldrig haft en sån klänning förut. Den är rätt så kroppsnära-och jag är ju lite…jordnära. Vi får se hur det blir, om man känner igen sig när man tittar i spegeln! Och skorna…har lite klack, så man kommer upp och hållningen blir bra. Lennart ska ju ha näsduk i kavajen. Jag var inne i en butik och frågade hur man viker en sån näsduk. Han vek på tre sätt. När han vikit färdigt, sa jag: “Behåll den så där.”  “Så petar jag bara ner den sen.” Den ser väl kunglig ut? *[I could have worn this one]…It is not bad either. But it does not seem right, but it gets it here. A dress from Canada. Yes. We’ll see how it shapes up tonight! But it feels amazing. I have never had such a dress before. It is quite fitted and I am a bit…down to earth. We’ll see how it goes, if we recognize ourselves when looking in the mirror! And the shoes … have a little heel, so being taller and posture will be fine. Lennart is supposed to get a handkerchief in his jacket. I was in a store and asked how to fold such a handkerchief. He [made three folds in it]. When he finished, I said: “Keep it like that.”  “So I can just poke it down later.” [Does it look regal enough?]

Rita [On mobil]. Hej, Lennart!

Hello, Lennart!

Är du fortfarande på tåget? Har du kommit till stationen?

Are you still on the train? Have you come to the station?

En halvtimme till? Okej.

A half hour? Okay.

Lennart (mobil): Jag kommer så fort jag kan. Hej då!

I will as soon as I can. Bye!

Rita: Nja, det var lite nära inpå. Lite nära inpå…

Well, that was a bit close and personal. A little close and personal …

 

***

 

{15 : 10}

Stenhammardagen

9 Juni

Stefan Wistrand: Arbetsmiljökonsult: Det finns viktiga saker att tänka på vid hanteringen av nötkreatur. En är reträttvägen. Man måste kunna komma ur riskområdet-med ett djur som snedtänder. Räkna inte med mer än en chans, och ta den. Om djuret smiter, är det kört. :Environment consultant: There are important things to consider when dealing with cattle. One is the retreat route. One must be able to get out of the danger area – with an animal that has crooked teeth. Do not expect more than a chance, and take it. If the animal runs away, it’s over.

Carl Philip: Den här grabben är jättesnäll. Tjena, pojken! Hej!

This ‘kid’ is really nice. Hey, boy! Hi,

Interviewer: Vad heter han?

What’s his name?

Carl Philip: Helios. En liten grabb på 9 år som väger 1 500 kilo. Rätt stadig, men snäll.

Helios. A little boy of 9 years who weighs 1500 kg. Right steady but gentle.

Interviewer: Vad betyder Stenhammar för prinsen?

What does Stenhammar mean to the prince?

Carl Philip: Det betyder jättemycket, så klart. Jag skulle vilja vara här oftare. Jag tycker jättemycket om Stenhammar. Naturen här, sjön och djuren…Det är en härlig plats. 2008 gjorde jag min praktik här innan jag pluggade på Alnarp. Då gick jag här ett halvår och tog hand om djuren. Pappa gick inte den utbildningen. Bra att nån i familjen gjort det. It really means a lot, of course. I would like to be here more often. I really like the Stenhammar. Nature here, the lake and the animals … It’s a lovely place. 2008 I did my internship here before I studied at Alnarp. Then I went there for 6 months and took care of the animals. Dad was not at the training. [It was] Good for someone in the family [to have done].

Carl Gustav: Han kan detta bättre än jag. Han är utbildad, jag försöker bara lära mig. Det är spännande att vara med på seminarierna. Jag är ingen expert. Men med goda medarbetare, dialog och diskussion-hör man sig för om hur man bäst gör ifrån sig. He can do this better than I can. He is educated, I’m just starting to learn. It’s exciting to be part of the seminars. I’m no expert. But with good employees, dialogue and discussion-[I’ll learn] how to best [make-do] from him.

 

(The King Speech) Ett lantbruk där djur och människor mår bra skaper samhällen som håller. Det gagnar alla-preducenter, konsumentor och inte minst vår miljö. A farm where animals and people feel good, create communities that last. It benefits everyone- producers, consumers, and not least, our environment.

 

Carl Philip: Pappa har brunnit för det här länge, och även jag. Det är jätteroligt att vi båda sitter i den här styrgruppen. Vi försöker driva gården så bra, effektivt och hållbart som möjligt-och ändå vara med i nuet och sikta framåt. Dad [and I] have been doing this for a long time. It’s great that we are both sitting on this steering committee. We are trying to run this farm as well, efficient and sustainable as possible, and others, to be in the present and moving forward.

Interviewer: Nu kommer en kompis.

Now comes a buddy.

Carl Philip: Hej, grabben!

Hey, kid!

Carl Gustav: Det är underbart att promenera i markerna och skogarna här. Framför allt är det kul att försöka…inbilla sig hur det såg ut förr. Man ser de gamla åkarna och gamla husgrunder. Det är spännande. It is wonderful to walk in the fields and forests here. Above all it is fun to try to imagine what it looked like before. But seeing the old fields and old building foundations. It’s exciting.

Carl Gustav: Hej på er! Ni vet inte vilket öde ni går till mötes. Hej.

Hello there! You do not know what fate you are facing. Hello.

Interviewer: Undrar vad de tänker.

I wonder what they are thinking.

Carl Gustav: Det ska vi inte fråga dem. Det är bäst att de inte vet!

We will not ask them. It is best they [we]? do not know!

 

***

{18:35}

Rita: Hej! Vad gott att se dig. Vad härligt. Jättegott! Det här blir spännande. Om vi får till det…

Hello! How nice to see you. What a great trip. Yummy! This will be exciting. If we get to it ..

Lennart: Ser det bra ut?

Does it look good?

Rita: Ja då.

Well then.

*Lennart: Man snyter sig inte med den.

[It blows her nose is not with it.]?

*Rita: Nej. Ha annat till det. Läckert, Lennart! Då går vi. Härligt.

[Yes. Have another device. Delicious, Lennart! Then we go. Beautiful.]?

 

Rita: Jag är barnslig och kände mig nästan som Askungen. När dörrarna öppnade sig såg man genom slarna. Å, så fint! I felt childish and almost felt like Cinderella. When the doors opened, [I could see through] the halls. Oh, how nice!

Mats Nilsson: Hejsan! Mats Nilsson, förste hovmarskalk.

Hello! Mats Nilsson, First Marshal of the Court.

*Rita: Människor hade klätt sig så vackert. Slottet ska förstås användas av människor. När kungen hälsade oss välkomna, kände man att han kunde slappna av. Han sa: “Jag hoppas att ni känner lite av fredagsmyset här på slottet.” People had dressed so beautifully. [Castle be understood used by people.]? When the king bade us welcome, it seemed he was so relaxed. He said: “I hope you experience a bit of Friday cosiness here at the castle.”

Lennart: Jag heter Lennart Fröberg, från Småland.

My name is Lennart Fröberg, from Småland.

Berit: Berit Andnor Bylund, landshövding i Blekinge.

Berit Andnor Bylund, country chief in Blekinge.

*Lennart:

It is next [to ours]!

Berit: Vi är grannar.

We’re neighbors.

Lennart: Jag är från en grannsocken till Blekinge-Urshult.

I am from a neighboring parish Blekinge Urshult.

 

{20 : 50}

Urshult

28 Maj

Rita: Upplevelsen när vi gick uppför trappen kommer tillbaka: När dörrarna öppnade sig och kandelabrarna var tända. Blommorna på bordet, och så väldukat och fint. Och maten! Sån fantastisk mat. Det var bara en sak. Kvällen gick såfort. Plötsligt hade flera timmar gått. Sen var det dags att gå ut igen, ut i sommarkvällen. The perception when we walked up the stairs coming back: the doors opened and the candelabra were lighted. The flowers on the table were so well-laid and nice. And the food! Such amazing food. There was only one thing. The evening went so fast. Suddenly, several hours passed. Then it was time to go out again, out in the summer evening.

 

***

 

Madeleine: Får jag den?

Did I get it?

Madeleine: Hon är en solstråle och är väldigt snäll.  Det är så fint att se deras relation. She is a ray of sunshine and is very kind. It is so nice to see their relationship.

Madeleine: It’s very sweet to see, they have a very special relationship.

{Yes, you listen to daddy very well!}

{Du lyssnar väldigt bra på pappa.}

 

*And I don’t know if   Relationen far och dotter sägs vara speciell, som den mellan mor och son. Ni har verkligen nåt speciellt ihop.

 

Chris: I hope I’m her first love. Maybe not the last but the first-as a man.

Jag hoppas bli hennes första kärlek. Kanske inte den sista, men första-som man.

Madeleine:  Yes, you are!  Yes, you are!

Ja, det är du! Ja, det är du!

Madeleine: Vad händer? Vad händer?

What is happening? What’s happening?

Madeleine: Tittut! Tittut!

Peekaboo! Peekaboo!

 

{22 : 35}

Drottningholms slottskyrka

8 Juni

Chris: God, we thank you for our children. Thanks for the gift you have given and the confidence you have shown us. Give us tenderness, firmness and calm. Help us to give your love on to the child that we have entrusted to us. In the name of Jesus. Amen. Gud, vi tackar dig för vårt barn. Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till barnet som vi har fått ansvar för. I Jesu namn. Amen.

Prästen Vyssjar: Leonore Lilian Marie…Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Leonore Lilian Maria, vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. Leonore Lilian Maria … I baptize you in the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Leonore Lilian Maria, we welcome you into the family of God and receive you with love and expectation.

 

Madeleine: Det var en vacker dag. Vi var extra glada att få vara på Drottningholm. Det var ett år efter vårt giftermål. Den platsen betyder mycket för mig. Då Leonores andra namn är Lilian efter vår faster och hon och prins Bertil gifte sig i Drottningholmskapellet så var den kopplingen viktig.   Även om prinsessan Lilian inte kunde vara med, så fanns hon ändå nånstans. It was a beautiful day. We were extra excited to go to be at Drottningholm. It was a year after our marriage. The location means a lot to me. Then Leonore’s second name is Lilian after our aunt and she and Prince Bertil married in Drottningholm chapel so that was very important. Although the Princess Lilian could not be there, she [was out there]? somewhere.

{Leonore gnäller lite.

Leonore, whines a little}

Madeleine: Vi var glada att få vara i kapellet.

We were happy to be in the chapel.

Madeleine: We hear that you’re getting tired.

Vi hör att du börjar bli trött.

Madeleine: Det var härligt att så många ville se Leonore för första gången. Det värmde mycket att svenska folket ville välkomna Leonore. It was great that so many people wanted to see Leonore for the first time. It

warmed [me to know] the Swedish people wanted to welcome Leonore.

 

{25 : 40}

Solliden

15 Juli

Sofia: Jag är uppvuxen i Dalarna, i en liten vacker by som heter Älvdalen. Jag är född i Stockholm, vilket hörs. Jag talar inte mycket dalmål, tyvärr. Det är det charmigaste jag vet. Jag har haft en fantastisk uppväxt med en otroligt kärleksfull familj och fått stort stöd från systrarna, mamma och pappa. Föräldrarna bor kvar. Det är mitt krypin när jag laddar batterierna. I grew up in Dalarna, in a small beautiful village called Älvdalen. I was born in Stockholm, which you may have heard. I do not speak much Dalarna [language]?, unfortunately. It is the most charming I know. I have had a great upbringing with an incredibly loving family and received great support from my sisters, mom and dad. My parents still live there. It is my nook when I “charge the batteries.”

 

Hur var första mötet med de blivande svärföräldrarna?

How was your first meeting with the prospective in-laws?

 

Sofia: Jag minns inte första gången du var hemma hos mig. Men mamma och pappa vet att jag bara skulle välja nån som passar in välidigt bra i vår familj. Nån som är ömjuk och har fötterna på jorden. Du kände dig väl som en i familjen på en gång. I do not remember the first time you were at my house. But mom and dad knew I just would choose someone who fits in very well in our family. Someone who is humble and down to earth. You knew you [were a part of the] family at once?

Carl Philip: Definitivt.

Definitely.

Sofia: Det har du alltid gjort.

You always did.

Carl Philip: Jag åkte upp på sommaren. Det var första gången jag var i Älvdalen. Det var hur enkelt och trivsamt som helst. Det kändes som…att komma hem. I went up in the summer. It was the first time I was in Älvdalen. That was an easy and enjoyable time. It felt like coming home.

 

Sofia, hur var det att träffa de blivande svärföräldrarna för dig?

Sofia, [what was it like] to meet [your] prospective in-laws?

 

Sofia: Det var en fantastiskt fin upplevelse. Det har spekulerats i att jag blev utfrusen ur familjen men det var tvärtom. Första gången vi mötte dina föräldrar var vi här. Vi hade en jättetrevlig lunch och din mamma, drottningen, kom med…Jag skullestanna över. Hon kom med ett litet kit till mig och hoppades att jag skulle trivas. It was a fantastic experience. It has been speculated that I was ostracized from the family but it was the opposite. The first time we met your parents we were here. We had a very nice lunch and your mother, the Queen, came up with … I would stay over. She came with a small kit to me and hoped that I would enjoy.

Carl Philip: Hon gav dig en stor kram.

She gave you a big hug.

Sofia: Ja. Jag har känt mig välkommen från första dagen, och inget annat.

Yes. I have felt Welcome from the first day, and nothing else.

 

{28 : 15}

Presskonferens

Kungliga slottet

27 Juni

Carl Gustav: Hon är en väldigt fin person som har ett varmt hjärta. De kompletterar varandra så fint. She is a very nice person with a warm heart. They complement each other so well.

 

Sofia: Den 27 juni i år var en speciell dag. Jag vaknade till en vanlig arbetsdag. Vi pendlar från lantställe till stan där vi jobbar. Jag vaknade. Du var morgonpigg och studsade upp. Det var lite märkligt. Sen frågade du om vi skulle ta en liten promenad ner till vattnet. Det var en fantastisk morgon. Strålande sol, spegelblankt vatten…Av nån anledning låg svanar dår. Det har jag aldrig sett tidigare! Du hade nog placerat dem där. The 27 June this year was a special day. I awoke to a normal working day. We commute from our country house to town where we work. I woke up. You were an early riser and bounced up. It was a bit strange. Then you asked if we could take a little walk down to the water. It was a great morning. Sunshine, mirror polished water and for some reason swans were there. I’ve never seen them there before! You probably had placed them there.

Carl Philip: Välplanerat.

Well-planned.

Sofia: Välplanerat.

Well-planned.

Sofia: Jättevackert. Där frågade du om jag ville gifta mig med dig. Bästa dagen i mitt liv.  Really Beautiful. There, you asked if I wanted to marry you. Best day of my life.

Carl Philip: Den känns verkligen som att vi blir ett bra team.

It really feels like we’re a good team.

 

Vid förlovningen skrevs det om Sofias medverken i tidningen Slitz och i tv-programmet Paradise Hotel.  Hur ser Sofia på det i dag?

There was an article written about Sofia’s participation in the newspaper Slitz and the TV show Paradise Hotel. What does Sofia [think of this] today?

 

Sofia: Det har skrivits om det i många år, inte bara då. Det tycker jag år ganska tråkigt. Det är tio år sen och jag har gått vidare. Jag ångrar det absolut inte. Alla erfarenheter bygger ens person. Men jag hade inte gjort de valen i dag om jag hade fått frågen. Men, ja…Jag är redo att…Jag vet inte. Blicka framåt. It has been written about for years, not just then. I think that’s pretty sad. It is ten years ago and I’ve moved on. I regret absolutely nothing. Every experience builds one’s person. But I would not make ​​those choices today if I had been asked. But, yes … I’m ready to … I do not know… Look ahead.

 

Vad säger prinsen?

What says the prince?

 

Carl Philip: Jag håller med Sofia och föstår hur hon känner och tänker. Det har byggt henne till den hon är, med den karaktären. Men du hade inte gjort de valen nu. I agree with Sofia and understand how she feels and thinks. It has built her into the person she is, with much character. But you would not make ​​those choices now.

Sofia: Nej, Nej. Men, som sagt…Jag kan säga att jag har levt livet i alla fall. Till hundra procent. Yes. But, as I said … I can say that I have lived life in all cases. One hundred percent.

 

{31 : 55}

Island

18-19 Juni

Victoria: Det är enormt mäktigt att få se en val. Och vackert i den här miljön. Att se det här fria djuret som dyker upp när det vill, försvinner och sen kommer tillbaka det är väldigt starkt. It’s hugely impressive to see a whale. And beautiful in this environment. Seeing this free animal that pops up when it wants to, disappears and then comes back is very strong.

Daniel: Jag är på Island för första gången. Det är speciellt och fint. Man är nära naturen och alla krafter, från varma käller till stark vind. I’m on the Island for the first time. It is special and nice. It is close to nature and all the forces from the hot springs to the strong wind.

Victoria: Här uppe finns svaren på de frågor vi ställer oss i dag med klimatförändringarna och förändringar i miljö och natur. Det är viktigt att vi lär oss vad som händer för att förstå helheten. Up here are the answers to the questions we ask ourselves today with climate change and changes in the environment and nature.  It is important that we learn what happens to understand the big picture.

 

Hur ser sommaren ut för er? Ni ska vara på Öland. Vad är planerna?

How [will you finish] the summer? You should be on Öland. What are the plans?

 

Victoria: Planerna är att ta igen lite tid med Estelle. Annare ser det bra ut, hoppas jag.

Plans are to make up some time with Estelle. Otherwise, it looks good, I hope.

 

Och prinsen?

And the prince?

 

Daniel: Det är samma här.

It’s the same here.

Victoria: Det hoppas jag!

I hope so!

 

***

Chris: Heja, tjejer!

Cheer, girls!

Daniel: Vad ni kan rida! Eller köra vagn.

What you can ride! Or drive wagon.

Victoria: Rida?! Vi kör vagn

Ride ?! We drive the wagon.

Daniel: Jag ändrade mig.

I changed my mind.

Victoria: Jag täkte väl det.

I thought so.

Victoria: Titta, Frossa, vad mormor har!

Look, Frossa, what grandmother has!

Silvia: Estelle, ska vi plocka blommor?

Estelle, we will pick flowers?

Victoria: Ska du plocka blommor med mormor? Vad roligt. Går det bra?

Will you pick flowers with Grandma? What fun. Is it good?

Silvia: Estelle, vilken färg är det?

Estelle, what color is it?

Estelle: Lila.

Purple.

Silvia: Vem ska ha blomman?

Who will have the flower?

Estelle: Frossa. Frossa äta den.

Frossa. Frossa, eat it!

Victoria: Ska hon äta den?

Will she eat it?

 

{35 : 25}

Solliden

15 Juli

Hur är det att vara mormor?

How is it to be a grandmother?

Silvia: Det är det bästa jag vet. That’s the best I know. Det är härligt att alla är samlade. Inte bara några dagar utan man kan vila upp sig, gå en promenad, plocka blommor…mata, byta och göra allting som mormödrar och mammor ska göra. {Leonore Jollrar} Men när man håller ett så litet barn i armarna tänker man givetvis på andra barn som far illa och mår dåligt. Det ger mig kraft att verkligen hjälpa till och försöka att stödja och hjälpa så många barn som möjligt.  It is wonderful that everyone is gathered. Not just a few days, but you can rest up, go for a walk, pick flowers, feed, change and do everything that grandmothers and mothers to do. But when holding a small child in her arms one thinks of course other children in distress and feeling bad. It gives me the strength to really help and try to support and help as many children as possible.

 

World’s Children’s Prize

Gripsholms Slott 29 Oktober

 

Malala Yousafzai: Pristagare: If we want to bring change, we must be that change. Let’s stand up together and fight for our rights and let’s make sure that every child gets a quality education. Om vi vill ha förändring, måste vi vara förändringen. Låt oss kämpa för våra rättigheter och se till att alla barn får bra utbildning.

Silvia: Hon är en fantastisk person. Hon är väldigt ödmjuk, men samtidigt stark. Hon ger så mycket värme och repekt. Det som gör mig glad är att det här finns på agendan nu. Alla talar om barns råttigheter. Så var det inte för 20 år sen. She is a amazing person. She is very humble, yet strong. She brings so much warmth and respect. What makes me happy is that this is on the agenda now. Everyone talks about children’s rights. So it was not 20 years ago.

 

I år är det 15 år sen drottningen grundade Childhood Foundation. Varför valde drottningen att kämpa för barns rättigheter?

This year it was 15 years ago the queen founded the Childhood Foundation. Why did the queen decide to fight for the rights of children?

 

Silvia: Man kommer till en punkt när man tycker att man själv vill göra nåt. Därför grundade jag Childhood. Nu har vi Childhood i Sverige, USA, Brasilien och Tyskland. I år har vi över hundra projekt i 16 länder. Vi gör ett stort arbete. Så jag är både glad och stolt. There comes a point when you think you want to do something. So I founded the Childhood. Now we have Childhood in Sweden, USA, Brazil and Germany. This year we have over a hundred projects in 16 countries. We are doing a great job. So I am both pleased and proud.

 

Global Citizen Festival

New York 27 September

Madeleine: Thank you. It feels great to be here with all of you at the Global Citizen Festival. We in Childhood Foundation believe that all children should have the right to a happy, secure childhood without being sexually offended or abused. I want to introduce you to a person who listened to the kids and give them a voice. Give my mother, Queen Silvia of Sweden, a round of applause. Tak. Det känns fantastiskt att vara här med alla er på Global Citizen Festival. Vi i Childhood Foundation tycker att alla barn ska ha rätt till en lycklig, trygg barndom utan att bli sexuellt ofredad eller utnyttjad. Ge min mamma, drottning Silvia av Sverige, en applåd.

 

Silvia: Thank you It feels so great to be here in New York…. Det känns så härligt att vara här i New York…

Silvia: Det var en sån energi i Central Park. Det var 60 000 människor. När jag talade i Vatikanen var det 9 000 kardinaler och biskopar. Det var speciellt, fint och stort. Men 60 000 ungdomar i Central Park! There was such energy in Central Park. There were 60,000 people. When I spoke at the Vatican there was the 9000 Cardinals and Bishops. It was special, nice and big. However, 60 000 young people in Central Park!

 

Silvia: Let us join hands and give the children our love. Just surviving is not enough for children. They must also have the right to thrive. God bless you all! Låt oss fatta varandras händer och ge barnen vår kärlek. Att bara överleva räcker into för barn. De måste också få rätt att utvecklas. Gud välsigne er alla!

 

Hur viktigt är det för drottningen att ta ställning i svåra frågor?

How important is it for the Queen to take a position on difficult issues?

 

Silvia: Jag tycker att man måste vara ärlig. Vi har arbetat med detta i 15 år. Nu gör prinsessan Madeleine det med. Då är det nåt som…Vi står för vårt arbete. Många människor har visat tilltro till vårt arbete. Då tycker jag att det är viktigt att vara ärlig.   I think you have to be honest. We have been working on this for 15 years. Now, Princess Madeleine is with [us]. Then it’s something that … We stand by our work. Many people have shown confidence in our work. Then I think it’s important to be honest.

 

{39 : 50}

Polar Music Prize 2014

Stockholm 26 Augusti

Announcer: The Polar Music Prize 2014 is awarded to rock and roll legend, Mr. Chuck Berry. Polarpriset 2014 går till rocklegenden Chuck Berry.

 

Drottningen var inte med vid Polarprisutdelningen i år. Varför?

The Queen was not present at the Polar awards ceremony this year. Why?

 

Silvia: Det var svårt för mig. Vi fick veta väldigt sent att en av pristagarna hade förgripit sig på barn. Man kan tycka att det var länge sen, men det är ändå aktuellt. Det var svårt, för jag vet vad han har betytt i musikvärlden. Beatles och många har inspirerats av honom. Så det var väldigt svårt. Men både jag och prinsessan Madeleine kände att det inte var okej att låtsas som om man inte visste om det. Så jag…Vi uppskattar hans arbete som musiker och därför kom vi till middagen. Jag ville också tacka den andra pristagaren som var förtjusande. Men när det gällde priutdelnings ceremonin kunde jag inte vara med.   It was hard for me. We found out very late that one of the laureates had abused children. One might think that it was a long time ago, but it is still up to date. It was hard, because I know what he has meant to the music world. The Beatles and many have been inspired by him. So it was very difficult. But both I and Princess Madeleine felt that it was not okay to pretend that we did not know about it. So I … We appreciate his work as a musician and why we came to the dinner. I also wanted to thank the runner who was delightful. But when it came to the prize-giving ceremony, I could not be with.

 

{41 : 25}

Victoriadagen

Solliden 14 Juli

Petter Hermansson: Jag är här för min dotters skull. Jag är ingen rojalist själv. Med hon är förtjust i Victoria.  

I’m here for my daughter’s sake. I’m not a royalist myself. But she is fond of Victoria.

 

Vad tycker du om kungafamiljen?

What do you think of the royal family?

 

Petter: De är trevliga, men jag är republikan och tycker kungahuset ska avskaffas.

They are nice, but I’m a Republican and I think the royal family should be abolished.

Amanda Hermansson: Jag vill hälsa på Victoria och ge henne en present. Det vore så kul.

I want to visit Victoria and give her a gift. It would be so fun.

 

Men din pappa är republikan, hur går det ihop?

But your father is a republican, how does that work?

 

Amanda: Jag får charma honom med ögonen. I get to charm him with my ​​eyes!

 

Hur började intresset för kronprinsessan?

How did the interest in the Crown Princess?

 

Amanda: Jag har kämpat mycket och har haft ångest. Jag har dyslexi och svårt att skriva, precis som hon. Jag har sett upp till henne och sett att hon har kämpat. Jag har beundrat kungahuset. Jag har sett att hon är självsäker. Då kan jag också bli det.  I have struggled a lot and have had anxiety. I have dyslexia and it’s difficult to write, just like her. I have looked up to her and see that she has struggled. I have admired the royal family. I have seen that she is confident. Then I can [be too].

Boy: Varför har du så höga klackar? Why do you have such high heels?

Victoria: En jättebra fråga. Jag sjunker bara ner i gräset. Men maskarna mår bra av hålen. Då får de extra luft. A great question. I just drops down into the grass. But the worms thrive with holes. When they get extra air.

Carl Gustaf: Här ver det blå plastpåsar. Svarta är vål snyggare? Jag kör med svarta. Det är häftigt.

It was the blue plastic bags.[ Black is well prettier? I run with blacks.]? It’s awesome.

Amanda: Jag tycker att kungen är rolig. Jag har märkt att det blåser kring honom. Det är inte lätt att vara monark. Han gör ett bra jobb. I think the king is funny. I have noticed that it blows around him. It’s not easy being a monarch. He does a great job.

Petter: Det vore nog skönt för kungen att gå i pension och njuta av pensionslivet. Victoria är ju vuxen och kan ta över. It would probably be good for the king to retire and enjoy retirement life. Victoria’s an adult and can take over.

 

Kungen har varit kung i över 40 år.

The king has been king for over 40 years.

 

Carl Gustaf: Vi har talat om det några gånger. Men, okej. Gnugga in det bara. We have talked about it a few times. But, okay. [Leave] it alone.

 

Hollands drottning och Belgiens kung lämnade över tronen förra året. I år lämnade Spaniens kung över den. Hur ser kungen på den utvecklingen?

Queen of the Netherlands and Belgium’s King handed over the throne last year. This year, Spain’s King Juan Carlos did, too. What does the king think of the development?

 

Carl Gustaf: De har gjort så tidigare i sina familjer. Det är inget konstigt egentligen. De känner för det i den kulturen de lever i och har upplevt. Jag förstår vart du vill komma. Jag känner inte att jag har verkat fårdigt, mycket finns kvar att göra. Det blir mer spännande för varje år. They have done so earlier in their families. There is nothing strange really. They feel it in the culture they live in and experienced. I understand where you’re going. I do not feel [my service has] finished, much remains to be done. It gets more exciting every year.

 

Kan kungen säga nåt om mötet med Zaltan?

Can the King say something about the meeting with Zaltan?

 

Carl Gustaf: Han har ett visst symbolvärde. Han är också en god ambassadör för Sverige.

He has a certain symbolic value. He’s also a good ambassador for Sweden.

Carl Gustaf: Kortbyxor?! Aldrig!

Shorts?! No way!

 

Presskonferens

Paris 3 December

John Cotton: Reporter Reuters: You are not a political figure, but I wondering if you are surprised by the political developments in Sweden. Ni är ingen politisk person, men jag undrar om ni överraskats av den politiska utvecklingen i Sverige.

Carl Gustaf: I normally do not comment on the political situation in Sweden. But the political situation in Sweden is complicated. It was like that before too so it’s not a complete surprise. Now we want to do something good out of it. Jag kommenterar i regel inte politik. Men den politiska situationen i Sverige är komplicerad. Det var så förut också, så det är ingen fullständig överraskning. Nu försöker vi göra något bra av det.

Cotton: Do you think something good might come out of it? Tror ni att det kan resultera i något bra?

Carl Gustaf: From something bad always comes something good. Seriously, I think. Ur något dåligt kommer alltid något bra. Allvarligt talat, det tror jag.

 

{47 : 00}

Ghana och Tanzania

17-21 Mars

Victoria: Huh?…You don’t trust me?

Litar du inte på mig?

Victoria: Det blev en dynamisk resa som började med Ghana. Nu är vi i Tanzania. Vi knyter kontakter och lyfter fram det vi har att erbjuda från Sverige i form av teknik, företagande, kunskap och samarbetsmöjligheter. Vi för ihop de olika parterna. It became a dynamic journey that began with Ghana. Now we are in Tanzania. We make contacts and highlight what we have to offer from Sweden in the form of technology, entrepreneurship, knowledge and opportunities for collaboration. [We are together with the different parties.]?

 

SM i ungt företagande

Stockholm 26 Maj

Daniel: Hej! Ung Företagsamhet är helt suveränt. Varje år startar och driver 25 000-30 000 ungdomar ett företag. Det är suveränt. Du känner entusiasmen och ser duktiga ungdomar. Hello! Young Enterprise is fully [sovereign.]? Every year starts and [drives]? 25000-30000 young companies. It’s great. You feel the enthusiasm and see talented youngsters.

Daniel: Får man smaka en liten bit?

May I taste a little bit?

Girl: Du får välja ur menyn.

You get to choose from the menu.

Daniel: “De luxe” verkar god. Det är inte bra att SVT filmar hur glupsk jag är. Jag brukar äta nyttigt men gör undantag. Ska ni fortsätta med det här som ett extraknäck? “De luxe” seems good. It is not good that SVT is filming how greedy I am. I usually eat healthy, but make exceptions. Will you continue with this by moonlighting?

Daniel: Entreprenörskap är viktigt. Dels skapar det arbetstillfällen dels är det en personlig utveckling och man förverkligar sina drömmar. En konsekvens blir ofta att man kan anställa. Det är bra för Sverige. Entrepreneurship is important. Partly because it creates jobs and it is also a personal development and for realizing their dreams. One [benefit] is often that one can employ. It is good for Sweden.

Girl: En “Nutella De luxe” till prinsen.

A “Nutella De Luxe” for the prince.

Girl 2: Hoppas det smakar.

Hope it tastes good.

Daniel: Kan man äta det utan att det syns?

Can I eat it without you showing it?

 

Ring Knutstorp

24 April

Carl Philip: Pappa, kungen, är nog väldigt avis. Han hade nog gärna kört. Sofia har fått åka med två gånger. Då var det som när du åkte. Det regnade första gången. Det blev inte som jag hade tänkt mig. My father, the king, is probably very [announced.]? He’d probably love to run. Sofia has had a ride twice. Then it was like when you left. It rained the first time. It was not what I had in mind.

 

Sofia: De hade en kamera i bilen för att se “när Sofia skrek”. Det hände inte. Det blev inte som jag hade tänkt. Det gick inte så snabbt den gången. Det var väl “så där” häftigt. Sen åkte jag med när det var torrt och det gick riktigt fort. They had a camera in the car to see “when Sofia screamed”. It did not happen. It was not as I had thought. It did not go so fast that time. Well it was “like that” awesome. Then I went there when it was dry and it went really fast.

 

Hur träffades prinsen och Sofia?

How did the prince and Sofia [meet]?

 

Carl Philip: Det är i alla fall inte som många har spekulerat i eller trott. Vi träffades…Jag satt och åt lunch med mina kompisar i Båstad. Och Sofia kom förbi… It is certainly not as many have speculated or thought. We met … I sat and ate lunch with my buddies in Båstad. And Sofia came by …

Sofia: Jag promenade förbi med en vän.

I walked by with a friend.

Carl Philip: Våra vänner kände varandra.

Our friends knew each other.

Sofia: Vi började med att blygt hälsa på varandra. Sen var det kört.

We started by shyly greet each other. [The rest is history].

Carl Philip: Just det.

Right.

 

***

Hur ser framtidsplanerna ut?

What do the future plans look like?

 

Madeleine: Hur ser våra framtidsplaner ut?

What does our future look like?

Chris: Good question.

Bra fråga.

Madeleine: We’re going to be here a couple of weeks now and enjoy the Swedish summer. Hopefully [there will be] better weather than we had yesterday on Victoria Day. Eventually, we will go back to the U.S. then I think we will return to Europe in the near future. It’s nice to be close to the family–for both of us. We both have our families living in Europe. Vi ska vara här några veckor och njuta av den svenska sommaren. Förhoppningsvis blir vädret bättre än igår på Victoriadagen. Så småningom återvänder vi till USA men vi kommer nog tillbaka till Europa inom en snar framtid. Det är skönt att vara nära familjen. Bådas familjer bor i Europa.

Chris: Yeah, definitely in the very near future we’ll be back to Europe. Vi kommer snart tillbaka till Europa.

 

Madeleine: Vad underbart att se så många här! Jag, Christopher och Leonore önskar alla välkomna till “öppet slott” och en underbar nationaldag. How wonderful to see so many people here! I, Christopher and Leonore wish everyone a welcome to the “open castles” and a wonderful national holiday.

 

How has life changed since you married a Swedish princess?

Hur har livet förandrats sen du gifte dig med en svensk prinsessa?

 

Chris: Well, obviously a lot. The nice thing about living in America is that it’s a little bit less of an ‘event’. We can go about our ordinary days pretty easily. And because of course, I don’t have any official capacity, then it doesn’t change my day to day life at all. So it’s really just when we come to Sweden.  Even London, we don’t really get any difficulty there, so it’s really just when we come to Sweden that it’s definitely pretty different.  Mycket. Fördelen med att bo i USA är att vi inte uppmärksamnas så mycket. Vi kan leva vårt vardagsliv ganska obemärkt. Eftersom jag inte har nån officiell titel förändrades inte vardagslivet där. Det gör det bara när vi är i Sverige. Inte heller i London har vi några svårigheter. Det är bara här som det är annorlunda.

 

***

 

Daniel: Nu ser den nåt. Vad är det här?

Now the thing. What is this?

Estelle: Hasse.

Daniel: Kanske Hasse, ja. Ska vi titta? Vi springer häråt!

Maybe Hasse, yes. Shall we look? We run over here!

Estelle: Hasse!

 

***

 

{54 : 17}

Förskolan Äventyret

Danderyd 25 Augusti

Ulrika Näsholm: Hovets Pressavdelning: No flashes, please. And no pictures of the other kids, if you see any. Okay?

Inga blixtar. Och inga bilder av de andra barnen. Okej?

Ulrika: Please, go! Please, go!

Snälla, gå! Snälla, gå!

Ulrika: Nu dras det ett rep här för att vi inte ska komma för nära.

Now pull the rope here that we should not get too close.

Reporter: Vad har ni i ryggsäcken?

What do you have in your backpack?

Victoria: Hemlisen. Sånt man måste ha.

Things you need [for preschool].

Reporter: Victoria, värför ett “ur och skur-dagis”?

Victoria, why “out and scouring kindergarten”?

Victoria: Vi vill att naturen ska bli ett naturligt inslag i barnens vardag.

We want nature to be a natural part of children’s everyday lives.

Daniel: Vi har varit här och hon trivs.

We have been here and she likes it.

Victoria: Vi blev rekommenderade den här förskolan av vänner vars barn går här och som hon känner. Så helt nytt är det inte. We were recommended this nursery by friends whose kids go here and whom she knows. So new it is not.

Reporter: Ska det bli kul?

Will it be fun?

Daniel: Blir det kul, Estelle? Jätteroligt?

Will it be fun, Estelle? Great fun?

Estelle: Ja. Yes

Daniel: Vad bra! Oh, good!

{Estelle! Estelle!}

 

***

 

Victoria: Ska du plocka blommor igen?

Are you going to pick flowers again?

Estelle: Släppa ut den i gräset.

Placing it in the grass.

Victoria: Ska vi släppa ut den i gräset?

Shall we let it out in the grass?

Estelle: Perfekt. Perfect.

Victoria: Var ska jag släppa ut den, då?

Where should I let it out, then?

Estelle: Där. There.

Victoria: Den kanske tycker om att vara i mammas hand. Hopp!

It might enjoy being in mom’s hand . Hop!

***

 

Det är ett stort steg att gifta sig med en prins. Hur tänker ni om det?

It is a great [set]? to marry a prince. How do you like it?

 

Sofia: Vad har du tänkt kring det? Tack och lov har jag funnits med i kungafamiljen i många år så jag har känt på det här livet och vet vad som kommer att hända. Även om livet förandras för mig så känner jag mig redo för det. Inget är en överraskning längre. Jag tror att det kommer att gå bra.  What have you thought about it? Thankfully, I have been part of the royal family for many years so I have experienced this life and know what is going to happen. Although [it will be]  life changing for me [yet] I feel ready for it. Nothing is a surprise anymore. I think it will go well.

Carl Philip: Det gör det. It does.

Sofia: Ja. Yes

Madeleine: Man får perspektiv på tillvaron. Det här är det viktigaste. Det är underbart. Man blir till sig av kärlek till en sån här liten sak. Ja. Du är väldigt go! You get perspective on life. That is the most important. It’s wonderful. You get to it for the love of this kind of small thing. Yes. You are very go!

Chris: She has a lot of expressions in her face, already. Question marks with her eye brows. Lots of character, don’t you? Hon har många ansiktsuttryck redan Ögonbrynen ser ut som frågetecken. En stark personlighet redan, eller hur?

 

Vad ser drottningen fram emot under 2015?

What does the Queen look forward to in 2015?

 

Silvia: Jag hoppas att det blir ett lyckligt och bra år både för familjen och svenska folket. Sen blir det bröllop. Då önskar man naturligtvis att allt går bra, att vädret håller och att brudparet får sitt livs finaste dag. Yes we hope it will be a happy and successful year for both the family and the Swedish people. Then it will be the wedding. Then, of course, wishing everything goes well, the weather holds and that the couple gets the finest day.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s